TELEFON: 71 798 67 33

Ochrona Danych Osobowych

/Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Danych Osobowych 2021-07-06T00:46:25+00:00

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma w Liceum Ogólnokształcącym nr IV im. Stefana Żeromskiego

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem administracyjnym

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku prowadzeniem bieżącej korespondencji elektronicznej

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

5. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

6. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zamówieniami publicznymi

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

7. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy najmu

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

8. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z biblioteki

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

9. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z wolontariatem

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

10. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku prowadzeniem rekrutacji pracowników

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

11. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku prowadzeniem rekrutacji i procesem edukacji ucznia

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

12. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z wycieczką szkolną

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

13. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z ZFŚS

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

14. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Funduszem Zdrowotnym

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

15. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z pracą społecznie użyteczną

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

16. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z praktykami

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

17. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

18. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z ewidencją wejść do szkoły

Zasady przetwarzania Twoich danych

 

 
Polityka prywatności

Polityka prywatności