TELEFON: 71 798 67 33

Zamówienia publiczne

/Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne 2019-09-12T16:01:19+00:00

REMONT SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU B PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR IV IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO WE WROCŁAWIU

21.08.2019 r.
załączniki:
Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 7
Zał. 8
Zał. 9

05.09.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert

12.09.2019 r.
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

————————————————————————————————————————————————————-

REMONT SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU B PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR IV IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO WE WROCŁAWIU

załączniki:
Ogłoszenie
SIWZ
Zał. 7
Zał. 8
Zał. 9

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

09.08.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert

20.08.2019 r.
Unieważnienie
————————————————————————————————————————————————————-

Dostawa sprzętu i wyposażenia do przebudowanej sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu

załączniki:
Ogłoszenie
SIWZ

2018.06.28
Informacja z otwarcia ofert

2018.07.04
Wybór wykonawcy