TELEFON: 71 798 67 33

Ramowe plany nauczania czteroletnie liceum (po szkole podstawowej)

/Ramowe plany nauczania czteroletnie liceum (po szkole podstawowej)
Ramowe plany nauczania czteroletnie liceum (po szkole podstawowej) 2021-02-25T22:15:25+00:00

Klasy

A + – klasa kulturowo-społeczna z rozszerzonym językiem polskim, historią, geografią

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski rozszerzony 5 6 7 7 25
2 Język I obcy ang. 4 4 4 4 16
3 Język II obcy niem. 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia rozszerzona 3 4 4 4 15
6 Wiedza o społeczeństwie 1  1     2
7 Podstawy przedsiębiorczości    1 1   2
8 Geografia rozszerzona 3 4 4 2 13
9 Biologia 1  2 1
  4
10 Chemia 1  2  1   4
11 Fizyka 1  1  2   4
12 Matematyka 4 4 3 4 15
13 Informatyka 1  1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 4
17 Religia 2 2 2 2 8
18 Geografia społeczna i geopolityka z elementami socjologii i historii       1 1
19 Tajemnice Dolnego Śląska – edukacja regionalna       1 1
20 Edukacja medialna i filmowa     1    
  Razem 34 38 37 31 140

B+ – klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią, chemią, matematyką

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4  4 16
2 Język I obcy ang. 4 4 4  4 16
3 Język II obcy niem. 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2  2  2  2 8
6 Wiedza o społeczeństwie 1  1     2
7 Podstawy przedsiębiorczości    1 1   2
8 Geografia 1  2  1   4
9 Biologia rozszerzona 3 5 4 2 14
10 Chemia rozszerzona 2 4 4 2 12
11 Fizyka 1  1  2   4
12 Matematyka rozszerzona 5 5 5 7 22
13 Informatyka 1  1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
18 Edukacja prozdrowotna i ekologiczna     1   1
19 Chemia medyczna       1 1
20 Liczby rządzą światem- matematyka stosowana       1 1
  Razem 34 38 37  31 140

C+ – klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią, chemią, językiem angielskim

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4  4 16
2 Język I obcy ang. rozszerzony
5 6 6  6 23
3 Język II obcy niem. 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2  2 2 2 8
6 Wiedza o społeczeństwie 1  1     2
7 Podstawy przedsiębiorczości   1 1   2
8 Geografia
1 2 1   4
9 Biologia rozszerzona 3 3 4 3 13
10 Chemia rozszerzona 2 5 3 2 12
11 Fizyka 1  1  2   4
12 Matematyka 4 4 4 4 16
13 Informatyka 1  1 1
  3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
18 Edukacja prozdrowotna i ekologiczna     1   1
19 Chemia medyczna       1 1
  Razem 34 38 37 30 139

D+ – klasa społeczno-językowa z rozszerzoną geografią, wos-em  i językiem angielskim

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski
4 4 4 4 16
2 Język I obcy ang. rozszerzony 5 6 6 6 23
3 Język II obcy niem. 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2 2 2 2 8
6 Wiedza o społeczeństwie rozszerzona
3  3  2  3 11
7 Podstawy przedsiębiorczości    1 1   2
8 Geografia rozszerzona
2  4 4  2 12
9 Biologia 1  2 1   4
10 Chemia 1 2 1   4
11 Fizyka
1 1 2   4
12 Matematyka
3 4 4 4 15
13 Informatyka 1  1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
18 Współczesne problemy cywilizacyjne     1 1 2
19 Wiedza o krajach anglojęzycznych       1 1
  Razem 33 38 37  31 139

E+ – klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski rozszerzony 6 6 6 6 24
2 Język I obcy ang. 3 3 3 4 13
3 Język II obcy niem./franc. 2 2 2 2 8
4 Łacina z elementami kultury antycznej 2 2  2   6
5 Plastyka 1       1
6 Historia rozszerzona 3 4 5 4 16
7 Wiedza o społeczeństwie rozszerzony 2 3 3 3 11
8 Podstawy przedsiębiorczości    1 1   2
9 Geografia 1  2 1   4
10 Biologia 1 2 1   4
11 Chemia 1  2 1   4
12 Fizyka 1 1 2   4
13 Matematyka 4 4 3 4 15
14 Informatyka 1  1 1   3
15 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
16 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
17 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
18 Religia 2 2 2  2 8
19 Wystąpienia publiczne – sztuka przemawiania i debatowania      1    1
20 Świat humanisty – warsztaty historyczno           – polonistyczne        1  1
21 Prawo w praktyce – warsztaty prawne        1  1
  Razem 35 39 38 31 143

F+ – klasa ekonomiczno-społeczna z rozszerzonym językiem angielskim, geografią, matematyką

L.p. Przedmiot Tygodniowa liczba godzin Łączna liczba godzin
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 Język polski 4 4 4 4 16
2 Język I obcy ang. rozszerzony
5 6 6 6 23
3 Język II obcy niem. 2 2 2 2 8
4 Plastyka 1       1
5 Historia 2 2 2 2 8
6 Wiedza o społeczeństwie
1 1     2
7 Podstawy przedsiębiorczości   1 1   2
8 Geografia rozszerzona 2 4 4 3 13
9 Biologia 1 2 1   4
10 Chemia 1  2 1   4
11 Fizyka 1  1 2   4
12 Matematyka rozszerzona 6 6 6 6 24
13 Informatyka 1 1 1   3
14 Wychowanie fizyczne 3 3 3  3 12
15 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1
16 Zajęcia z wychowawcą 1 1 1  1 4
17 Religia 2 2 2  2 8
18 Geoinformatyka       1 1
19 Logika matematyczna       1 1
  Razem 34 38 36  31 139

[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]