TELEFON: 71 798 67 33

Organizacja roku szkolnego

/Organizacja roku szkolnego
Organizacja roku szkolnego 2021-09-30T09:20:37+00:00

Kalendarz

I semestr  01.09. – 22.12.2021
II semestr   03.01. – 24.6.2022
Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2021
Ferie zimowe  31.01. –13.02.2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14.04. – 19.04.2022
Rada klasyfikacyjna za I semestr   21.12.2021
Rada klasyfikacyjna dla III klas   26.04.2022
Zakończenie zajęć w klasach III  29.04.2022
Rada klasyfikacyjna końcoworoczna   21.06.2022
Zakończenie roku szkolnego   24.06.2022

Zebrania z rodzicami w I semestrze

klasy – I, II i III godz. 17:15

 

 

Rada Rodziców godz. 16:15

09.09.2021
21.10.2021
25.11.2021 (informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych)
Zebrania z rodzicami w II semestrze
klasy – I, II i III godz. 17:15        Rada Rodziców godz. 16:15
17.02.2022
31.03.2022 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach III)        19.05.2022 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach I i II)
Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu w sobotę:    12.11.2021 (piątek) odpracowujemy: 06.11.2021
02.05.2022 (poniedziałek) odpracowujemy: 23.04.2022
 
Dni wolne ustawowo  
Dni wolne – egzamin maturalny   4, 5, 6, maja 2022 ( środa, czwartek, piątek )

Dzwonki

Lp. Godziny lekcyjne: Lekcje skrócone
1. 8.00 – 8.45 8.00 – 8.30
2. 8.55 – 9.40 8.35 – 9.05
3. 9.50 – 10.35 9.10 – 9.40
4. 10.50 – 11.35 9.50 – 10.20
5. 11.45 – 12.30 10.25 – 10.55
6. 12.40- 13.25 11.00 – 11.30
7. 13.40 – 14.25 11.35 – 12.05
8. 14.35- 15.20 12.15 – 12.50
9. 15.25 – 16.10 12.55 – 13.25
10. 16.15- 17.00 13.30 – 13.55
11. 17.05 – 17.50 14.00 – 14.30