TELEFON: 71 798 67 33

Być kobietą – historia niemożliwa?

//Być kobietą – historia niemożliwa?

Być kobietą – historia niemożliwa?

Być kobietą – historia niemożliwa?
Projekt Być kobietą nawiązywał do szeroko pojmowanej problematyki kobiecej. Sesja naukowa, debata, konkursy, wizyta w muzeum oraz Noc Filmowa pozwoliły nam na wszechstronne przyjrzenie się kobiecie. W trakcie sesji naukowej zajmowaliśmy się prezentacją ról społecznych pełnionych przez kobiety na przestrzeni różnych epok. Interesowały nas również stereotypy dotyczące kobiet i próby ich przełamywania. Istotną część naszych rozważań poświęciliśmy kobiecie jako podmiotowi i przedmiotowi w sztuce i literaturze oraz walce kobiet o prawa społeczne i polityczne. Sylwetki Niepospolitych kobiet doby staropolskiej zaprezentował Dawid Graczyk (nauczyciel historii). Problematykę walki kobiet o prawa społeczne i polityczne przybliżyła nam Katarzyna Cieplińska-Olejnik (nauczycielka historii) w wykładzie Sufrażystki i feministki . Z kolei Ewa Suliga-Sawa (nauczycielka języka polskiego) mówiła o Narodzinach podmiotowych wizerunków kobiety w literaturze końca XIX i początku XX wieku, a Agata Rusnak-Kozłowska (nauczycielka WOK-u) o Współczesnej sztuce kobiecej.     W sesji naukowej, oprócz naszych licealistów, wzięli udział zaproszeni uczniowie i nauczyciele wrocławskich Gimnazjów nr : 3, 14, 23, 25 i 29.
Debata Czy równouprawnienie jest faktem dokonanym?, którą zorganizowała Marzena Solnica (nauczycielka WOS-u) wraz z klasą II f, wywołała burzliwą dyskusję, która uświadomiła wszystkim dyskutantom wagę i złożoność tego problemu.
Podczas wyjścia do Muzeum Narodowego Agata Rusnak- Kozłowska opowiadała o Ideale kobiecego piękna w sztuce. Oglądając obrazy malarzy tworzących na przestrzeni wieków mogliśmy zaobserwować, jak w kolejnych epokach definiowano ideał kobiecego piękna.
W ramach projektu odbyła się też kolejna edycja Czwórkowych Nocy Filmowych. Tym razem poznaliśmy obrazy, których bohaterkami były kobiety: Frida, Żelazna Dama, Wielkie oczy, Carmel. Wszystkie te filmy pokazywały postaci, które – żyjąc w różnych kulturowo i czasowo realiach – charakteryzowały się wyjątkową siłą charakteru.
Ważnym elementem projektu były wystawy przygotowane przez Beatę Kulik (nauczyciela bibliotekarza). Pierwsza z nich, pt. Kobiety – Które Zmieniały Świat, ukazywała portrety wybitnych działaczek społecznych oraz kobiet sztuki, kultury, nauki, polityki. Druga wystawa obrazowała sytuację i pozycję kobiet w Polsce w ujęciu statystycznym. Na korytarzach naszej szkoły pojawiły się też słynne, niezwykłe malarskie wizerunki kobiet.
Być Kobietą to również tytuł konkursu plastyczno – literackiego dla gimnazjalistów. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, w kategorii: prace plastyczne napłynęło 19 prac, a w kategorii literackiej 20 prac. Prace plastyczne zostały zaprezentowane na wystawie, którą można podziwiać na korytarzach szkoły, zwycięskie prace literackie zostaną opublikowane na naszym blogu literackim (http://spotkaniazpoezja4.blox.pl/html).
Beata Kulik
Ewa Suliga-Sawa

2017-10-03T00:20:25+00:00 22 lutego 2016|Wydarzenia|