TELEFON: 71 798 67 33

DICTO-CHALLENGE

DICTO-CHALLENGE

Pierwsza edycja konkursu dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych

 

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 26. 03. 2021 r. W przypadku powrotu do stacjonarnego trybu nauczania, przeprowadzony zostanie w szkołach macierzystych, pomiędzy godziną 9.00 a 13.30. W razie kontynuacji nauki zdalnej, odbędzie się na wybranej przez szkolną komisję platformie (np. Teams) i rozpocznie się równo o godzinie 9.00. W obu sytuacjach czas trwania pierwszego etapu przewidziany jest na 20 minut. Szkoły odsyłają Protokół z pierwszego etapu do Organizatora konkursu w terminie do 31. 03. 2021 r.

Niezależna Komisja Konkursowa zakwalifikuje do następnego etapu około 20 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Informacja o przejściu uczniów do drugiego etapu zostanie przesłana do szkół drogą mailową do 08. 04. 2021 r. Finał (II etap) konkursu odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym nr IV ul. Stacha Świstackiego 12-14 we Wrocławiu w dniu 28. 04. 2021 r. Przewidywany czas trwania dyktanda to 40 minut. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów laureata oraz nagród rzeczowych odbędzie się po zakończeniu pracy komisji, w dniu finału.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie DICTO-CHALLENGE. W razie pytań lub wątpliwości prosimy pisać na adres dictochallenge@lo4.wroc.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału.

 

Nauczyciele języka angielskiego

z Liceum Ogólnokształcącego nr IV

 

 

          Załączniki:

1. Karta zgłoszenia

2. Zgoda na udział

3. Klauzula informacyjna

4. Regulamin 

2021-10-01T08:24:29+00:00 19 lutego 2021|Konkursy, Wydarzenia|