TELEFON: 71 798 67 33

Dni Historii i Kultury Żydów – Żydzi Polscy

//Dni Historii i Kultury Żydów – Żydzi Polscy

Dni Historii i Kultury Żydów – Żydzi Polscy

Druga edycja projektu edukacyjnego poświęconego Historii i Kulturze Żydów skupiała się na życiu Żydów polskich, a jej najważniejszym elementem była sesja naukowa.
Bardzo osobistą refleksją O tożsamości współczesnych Żydów podzielił się z nami pan Jerzy Kichler, przedstawiciel Wrocławskiej Gminy Żydowskiej. Niezwykle ciekawy wykład wygłosiła dr Anna Rambiert-Kwaśniewska z Papieskiego Wydziału Teologicznego. W swoim wystąpieniu Dlaczego chrześcijanie i Żydzi są jednak braćmi? zarysowała istotę wspólnoty doświadczeń obu wyznań. Dr Agnieszka Jagodzińska z Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła się przybliżenia nam Portretu Polaka wyznania mojżeszowego. Pasjonująca opowieść o akulturacjii integracji Żydów, zilustrowana ciekawą prezentacją, zabrała nas w zupełnie nieznany świat Żydów polskich. Dr Agata Rusnak-Kozłowska z LO IV w wykładzie Inny nie znaczy obcy opowiedziała historię o narodzinach malarstwa żydowskiego
i artystach polskich pochodzenia żydowskiego.
W ramach projektu uczniowie odwiedzili Synagogę pod Białym Bocianem, gdzie ich przewodnikiem był pan Jerzy Kichler. Pani Katarzyna Cieplińska–Olejnik zabrała uczniów do Muzeum Sztuki Cmentarnej – Stary Cmentarz Żydowski przy ulicy Ślężnej.
Na korytarzach szkolnych uczniowie mogli zobaczyć wystawy: Zabytki żydowskie w Polsce, Wielcy Polscy Żydzi, Malarstwo Polskich Żydów, Synagoga i modlitwa, Ubiór żydowski, Święta żydowskie. Wystawy zostały przygotowane przez panie: Marzenę Solnicę, Agatę Rusnak-Kozłowską i Beatę Kulik.
Klasy I b, d i a pod opieką pani Małgorzaty Wojciechowskiej, podejmowała gości potrawami i słodkościami żydowskimi w kawiarence CYMES, przy okazji zbierając pieniądze na cel charytatywny.
Projekt zamknęła Noc Filmowa poprzedzona warsztatem Tańców Żydowskich, poprowadzonych przez panią Izabelę Wójcik. Piękne, czasem bardzo proste,
a czasem złożone figury taneczne, dynamiczne lub spokojne, chociaż trochę przybliżyły nam żywą tradycję. Szukając filmów związanych z Izraelem, postanowiliśmy odejść od automatycznie nasuwających się głośnych obrazów kinowych, nawiązujących do problematyki Holocaustu. Dlatego właśnie noc filmową poświęciliśmy filmom bardzo różnorodnym, zarówno gatunkowo, jak i stylistycznie, ale połączonych swego rodzaju osobistym spojrzeniem ich autorów
na otaczający ich świat i .na siebie samych – co pozwala widzom na wejście z nimi w intymną relację. Wybraliśmy filmy magnetyczne, bo mocno zbliżające się do zwykłych ludzi, opisujące ich doświadczenia, codzienne zmagania z rzeczywistością i własną tożsamością. Obejrzeliśmy: Tonia i jej dzieci (2011) Marcela Łozińskiego, Ojciec i syn ( 2013) Pawła Łozińskiego (fragm.). Osobiste pytania o to, jak doświadczenie dzieciństwa definiuje człowieka, jak (żydowskie) korzenie wpływają na poczucie tożsamości w dorosłym życiu można było skonfrontować z kolejnymi obrazami, tworzonymi przez izraelskich reżyserów tzw. „drugiego pokolenia”: z Meduzami ( 2007) Edgara Kereta i Shiry Geffen oraz z Walcem z Baszirem (2008) Ariego Folmana.

Beata Kulik i Ewa Suliga-Sawa

2016-03-22T08:15:26+00:00 11 marca 2016|Projekty edukacyjne|