TELEFON: 71 798 67 33

Edukacja prawna w „Czwórce”

Edukacja prawna w „Czwórce”

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia realizuje program Edukacji Prawnej Młodzieży. Program ma na celu popularyzowanie wiedzy o prawie. Program zajęć obejmuje podstawową wiedzę o pozycji ustrojowej sędziów i sądów, a także o prawie cywilnym, prawie karnym, prawie rodzinnym oraz zagadnieniach prawnych związanych z internetem.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia związane z prawem karnym i prawem w intrenecie. Przebieg zajęć w znacznej mierze zależał od prowadzącego i zaangażowania uczniów. „Czwórkowicze” mieli okazję zadać pytania i przedyskutować interesujące ich problemy.
Gośćmi naszych uczniów byli sędziowie: Paweł Piwkowski – prawo karne, Joanna Placety – prawo rodzinne, Tomasz Klimko – prawo cywilne, Tomasz Zawiślak – prawo w Internecie.

2018-02-27T13:48:09+00:00 27 lutego 2018|Projekty edukacyjne, Współpraca z instytucjami, Wydarzenia|