TELEFON: 71 798 67 33

I miejsce Samorządu Szkolnego w konkursie na „Najlepszy Samorząd Uczniowski szkół ponadpodstawowych”.

/, Sukcesy uczniów, Wydarzenia/I miejsce Samorządu Szkolnego w konkursie na „Najlepszy Samorząd Uczniowski szkół ponadpodstawowych”.

I miejsce Samorządu Szkolnego w konkursie na „Najlepszy Samorząd Uczniowski szkół ponadpodstawowych”.

„Wspólnie zwykli ludzie mogą osiągnąć niezwykłe rezultaty”

Becka Schoettle

Już po raz czwarty nasz szkolny Samorząd stanął na podium w konkursie na „Najlepszy Samorząd Uczniowski szkół ponadpodstawowych”.

Młodzieżowa Rada Miasta ogłosiła wyniki konkursu, w którym Samorząd Uczniowski LO IV zajął I miejsce.

 Nasza radość jest tym większa iż tegoroczna działalność Samorządu

przypadła na trudny czas pandemii, dlatego szczególne gratulacje należą się Iwowi Sarze – przewodniczącemu, Mateuszowi Respondowi – wiceprzewodniczącemu i Yulii Belinskiej – sekretarzowi Samorządu, za kreatywność i zaangażowanie w organizację i działań podejmowanych na terenie szkoły.

Samorząd Uczniowski, to nie tylko jego przedstawiciele, ale cała społeczność szkolna, dlatego gratulacje należą się wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły.

Agnieszka Kucharska

2021-06-27T21:16:28+00:00 9 kwietnia 2021|Samorząd Uczniowski, Sukcesy uczniów, Wydarzenia|