TELEFON: 71 798 67 33

KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI

KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI

Nasze liceum bierze udział w projekcie unijnym „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”. W ramach projektu w roku 2020 zostanie zakupione dodatkowe wyposażenie pracowni matematycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej oraz geograficznej na kwotę 158.000 zł. Od lutego 2020 uruchomione zostaną zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia dodatkowe z chemii, fizyki, biologii, geografii. Grupy będą liczyły maksymalnie 8 osób. Zajęcia przewidziane są na lata 2020 i 2021. Kwalifikację uczniów do grup przeprowadzą nauczyciele realizujący projekt. Na stronie internetowej szkoły (w formularzach i poniżej) zostanie umieszczony Formularz zgłoszeniowy/ Deklaracja udziału w projekcie. Druk ten wypełniają pełnoletni uczniowie lub rodzice niepełnoletnich uczniów i będzie on podstawą do rekrutacji uczniów na zajęcia dodatkowe.  Formularz po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć w sekretariacie szkoły do 10 stycznia 2020r. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele w/w przedmiotów.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji i plakatu projektu.
Małgorzata Górny

Prezentacja
Plakat
FORMULARZ/DEKLARACJA

2019-12-13T20:05:39+00:00 13 grudnia 2019|Projekty edukacyjne, Współpraca z instytucjami, Wydarzenia|