TELEFON: 71 798 67 33

„NANO świat – WIELKIE możliwości”

/, Wydarzenia/„NANO świat – WIELKIE możliwości”

„NANO świat – WIELKIE możliwości”

W ramach współpracy Politechniki Wrocławskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi, odbyły się w naszej szkole warsztaty z nanoinżynierii. W trzygodzinnych zajęciach, poprowadzonych przez studentów czwartego i piątego roku fizyki technicznej, brało udział 21 uczniów naszej szkoły, z klas o profilu fizycznym.
Warsztaty prowadzone byłyby w sposób interaktywny a ich celem było dostrzeżenie znaczenia nanoinżynierii we współczesnym świecie. Uczestnicy, podzieleni na cztery grupy, tworzyli „mapę myśli” ukazującą wiedzę i wyobrażenia uczniów na temat nanotechnologii a następnie, na podstawie otrzymanych materiałów i informacji dostępnych w Internecie, opracowywali wylosowane zagadnienie związane z tematem warsztatów.
Po końcowym zaprezentowaniu efektów pracy w grupach, każdy z uczestników otrzymał prezent niespodziankę i zaproszenie do studiowania nanoinżynierii.

Małgorzata Bandura

2017-10-03T00:20:24+00:00 24 czerwca 2016|Projekty edukacyjne, Wydarzenia|