TELEFON: 71 798 67 33

Nowy projekt edukacyjny

Nowy projekt edukacyjny

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim – Wydziałem Biotechnologii a Liceum Ogólnokształcącym Nr IV.

Liceum Ogólnokształcące Nr IV podpisało umowę o współpracy z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem tej umowy jest przekazanie uczniom informacji dotyczących najnowszych badań w zakresie biologii molekularnej i biotechnologii oraz ich praktycznego zastosowania, kształcenie wśród uczniów postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Nasi uczniowie będą brali udział w wykładach popularno-naukowych, pokazach, prelekcjach i zajęciach laboratoryjnych. Uczniowie , którzy planują studia na wydziale Biotechnologii, będą mogli brać udział w zajęciach fakultatywnych. Opieką merytoryczna objęci będą uczniowie biorący udział w Olimpiadzie Biologicznej. Wydział Biotechnologii zapewni również uczniom pomoc w dostępie do literatury fachowej w zakresie biologii molekularnej i biotechnologii.

Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest pani Lucyna Podoba, nauczycielka biologii.

B.K.

2015-04-20T19:42:41+00:00 20 kwietnia 2015|Projekty edukacyjne, Wydarzenia|