TELEFON: 71 798 67 33

O projekcie „Spotkania młodych w ramach Trójkąta Weimarskiego”

//O projekcie „Spotkania młodych w ramach Trójkąta Weimarskiego”

O projekcie „Spotkania młodych w ramach Trójkąta Weimarskiego”

Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu uczestniczy w Trójstronnym Projekcie w ramach Trójkąta Weimarskiego. Są to spotkania młodzieży szkół licealnych z trzech krajów partnerskich: Polski, Niemiec i Francji. Ideą tego projektu jest kształtowanie postawy obywatelskiej wśród młodzieży, uwrażliwienie i zaangażowanie młodych w problemy związane z współpracą europejską na gruncie politycznym, społecznym i kulturowym- systematyczne formowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkania te maja pozwolić zbliżyć się społeczeństwom, mają służyć umocnieniu kontaktów, wspólnej realizacji projektów, wymianie myśli i poglądów. Dlatego tez inicjatorzy tego przedsięwzięcia poprosili o pomoc ambasady krajów partnerskich. Wyłoniono 10-cio osobową delegację z każdego państwa. Selekcja odbywała się na podstawie listów motywacyjnych i rekomendacyjnych uczniów szkół licealnych we wszystkich głównych miastach krajów członkowskich.

Dużą satysfakcje i radość sprawiła nam decyzja francuskiego jury o zakwalifikowaniu dwójki uczniów naszej szkoły z klasy f do delegacji licealistów z Polski (pozostali delegaci pochodzą z Łodzi, Szczecina, Torunia, Warszawy).

Realizacja projektu jest przewidziana na 3 lata, uczniowie spotykają się każdego roku w danym kraju partnerskim i podczas tygodniowego pobytu dyskutują o postawach obywatelskich, o pomocy charytatywnej w swoich szkołach, o systemach szkolnictwa, o dzisiejszej edukacji młodych . Językiem wykładowym jest język francuski, a komunikacyjnym, w razie potrzeby, język angielski.

Odbyły się już dwa spotkania, pierwsze w dniach 19-24 marca 2012 w Poitiers (Francja), drugie w od 14-19 stycznia 2013 w Teterow (Niemcy), trzecie odbędzie się we wrześniu 2013 w Warszawie . Całkowity koszt (środki transportu – samoloty lub pociągi i przyjęcie gości) ponoszą kraje goszczące.

Dzięki obecności specjalnie zaproszonych gości, delegowani uczniowie mogą wpływać na niektóre decyzje posłów Rady Europy. Ważnym aspektem jest promocja języka francuskiego, ponieważ wszystkie oficjalne dyskusje na forum odbywają się wyłącznie w tym języku. Niewątpliwym atutem jest również możliwość poznania interesujących osób, wymiany poglądów, nawiązania przyjaźni, no i fakt, że wyjazd i pobyt są całkowicie sponsorowane przez organizatorów.

Organizacyjną i merytoryczna opiekę nad uczniami naszej szkoły sprawuje nauczycielka języka francuskiego Małgorzata Wółkiewicz.

2013-08-26T20:10:49+00:00 13 stycznia 2013|Wydarzenia|