TELEFON: 71 798 67 33

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

//Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

 

Nadchodzi koniec wakacji. Czekamy na powrót naszych uczniów do szkoły i intensywnie się do niego przygotowujemy.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy tradycyjnymi formami nauki, co oznacza, że zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie stacjonarnej, w budynkach szkoły. Jednakże, z powodu epidemii koronawirusa, pobyt i naukę w szkole naszych uczniów planujemy zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS o konieczności zachowania reżimu sanitarnego.

Przede wszystkim prosimy o nieprzychodzenie uczniów chorych do szkoły, o zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą w częściach wspólnych szkoły oraz o częste mycie i dezynfekowanie rąk, a także o przestrzeganie wszystkich innych szczegółowych rozwiązań opisanych w obowiązującym w szkole w roku szkolnym 2020/2021 dokumencie zatytułowanym Zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego nr IV we Wrocławiu w okresie stanu pandemii. Dokument ten jest umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone w szkole zasady bezpieczeństwa i higieny osobistej mogą wydawać się niedogodne dla uczniów i dla Państwa, ale w trosce o zdrowie naszych uczniów i pracowników, prosimy o ich rygorystyczne przestrzeganie

Jeżeli zajdzie konieczność przejścia na nauczanie hybrydowe lub zdalne czy zastosowania jakichkolwiek innych środków ostrożności bądź modyfikacji zasad pracy szkoły, poinformujemy Państwa i uczniów o tym fakcie wiadomością lub ogłoszeniem w dzienniku elektronicznym Librus. Dlatego też bardzo prosimy na bieżąco śledzić komunikaty przesyłane przez Dyrektora szkoły i wychowawców.

Prosimy również Państwa i Was uczniowie o sprawdzenie możliwości technicznych swoich komputerów, telefonów i innych urządzeń elektronicznych (połączenie internetowe, mikrofon, kamerka), tak abyśmy w przypadku przejścia na nauczanie on-line mogli bezproblemowo prowadzić lekcje z Wami, wykorzystując dedykowaną temu platformę.

Pierwsze spotkania z Państwem – zebrania z rodzicami planujemy na 10 września 2020 roku. Wkrótce zostaną Państwo poinformowani o formule tych spotkań.

Z Wami, naszymi uczniami, spotykamy się już jutro, 1 września 2020 roku, podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wszystkie klasy zapraszamy na spotkania ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem inauguracji roku szkolnego 2020/2021 zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

Wszyscy pracownicy szkoły dołożą wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczną naukę uczniom. Liczymy na Państwa pomoc i współpracę z nami w tym trudnym czasie.

Do zobaczenia!

Małgorzata Górny

Dyrektor LO IV

2020-09-09T18:25:02+00:00 31 sierpnia 2020|Wydarzenia|