TELEFON: 71 798 67 33

„We don’t need no education…?” – Comenius w LO IV

/, Wydarzenia/„We don’t need no education…?” – Comenius w LO IV

„We don’t need no education…?” – Comenius w LO IV

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

W tym roku szkolnym w ramach programu Comenius (więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.comenius.org.pl), który jest częścią unijnego programu Uczenie się przez całe życie, rozpoczynamy realizację projektu pt. „We don’t need no education…”? – the importance of education in young people’s lives („Nie potrzebne nam wykształcenie*…”? – znaczenie edukacji w życiu młodych ludzi; *cytat zaczerpnięty z piosenki grupy Pink Floyd o tym samym tytule).

Jest to dwustronny projekt (jedyny w województwie dolnośląskim!) akcji Comeniusa Partnerskie Projekty Szkół realizowany w terminie 1.08.2012 – 31.08.2014, a naszą szkołą partnerską jest, znana w Europie, techniczna szkoła ponadgimnazjalna w Bolonii (Włochy) – Aldini Valeriani Sirani.

Główne cele i działania projektu obejmują: podniesienie i rozwijanie umiejętności językowych młodzieży poprzez stałą współpracę nad zadaniami realizowanymi wspólnie z uczniami z Bolonii; motywację uczniów do podejmowania dalszego wykształcenia, w tym kształcenia na zagranicznych uczelniach, co jest czynnikiem mogącym pomóc w podjęciu dobrze płatnej pracy – bycie konkurencyjnym na rynku pracy; motywację do zdobywania wiedzy i doświadczeń oraz promowanie pracy w grupach i zacieśnianie więzi międzykulturowych; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego; rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.

W ciągu dwóch lat trwania projektu zakładamy realizację następujących zadań:

  • przygotowanie prezentacji multimedialnych na temat regionów, miast i szkół partnerskich;
  • dwie 10-dniowe wizyty 15-sto osobowych grup uczniowskich w obu partnerskich szkołach;
  • nagranie krótkich filmów na temat stereotypów narodowych: typowy Włoch/typowy Polak;
  • wywiady z absolwentami naszej szkoły studiującymi za granicą;
  • przygotowanie i wydanie kalendarza ściennego z wizerunkami najpopularniejszych polskich i włoskich uczelni wyższych;
  • publikacja artykułu prasowego na temat znaczenia edukacji w życiu młodych ludzi i możliwościach podjęcia studiów za granicą;
  • naukę języka włoskiego;
  • rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu.

Do udziału w projekcie zaproszeni są uczniowie klas pierwszych i drugich naszego liceum. Kryteriami doboru uczniów, zgodnie z wymogami Agencji Narodowej są, m.in.: dobra znajomość języka angielskiego, możliwość goszczenia partnera w domu/mieszkaniu, dobre zachowanie, wysoka frekwencja na spotkaniach projektowych, zaangażowanie, i samodyscyplina.

Koordynatorami projektu są p. Agnieszka Szyrwińska i p. Katarzyna Rek (nauczycielki języka angielskiego).

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Certyfikat

Comenius – aktualności

Dobiegła pierwsza połowa roku, w którym rozpoczęliśmy realizację dwustronnego projektu pt. We don’t need no education…?” – the importance of education in young people’s lives. Uczniowie właśnie zakończyli prace nad zadaniami przeznaczonymi do realizacji w tym czasie, czyli: prezentacją na temat szkoły i systemu edukacji, prezentacją Wrocławia i Dolnego Śląska, krótkim filmem ukazującym typowy dzień naszego polskiego ucznia w szkole oraz ankietę na temat stereotypu Włocha/Włoszki. Efekty ich pracy zostały zamieszczone na platformie Twin Space programu eTwinning, a ponadto można zobaczyć je poniżej.

Do realizacji niektórych zadań potrzebne były narzędzia, o które wzbogaciła się nasza szkoła. Jest to: tablica interaktywna, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, słownik polsko-angielski/angielsko-polski w wersji elektronicznej, gablota, przenośna tablica sucho-ścieralna, materiały biurowe/piśmiennicze. Zakupiony ze środków Unii Europejskiej sprzęt posłuży również do realizacji kolejnych zadań, które przed nami. Będzie to, m.in.: krótki video clip pt. Poland and Italy: are the jokes true?, publikacja kalendarza z wizerunkami najsłynniejszych polskich włoskich uczelni wyższych, wywiady z absolwentami naszej szkoły studiującymi na zagranicznych uczelniach, artykuły prasowe na temat znaczenia edukacji w życiu młodych ludzi oraz programów unijnych skierowanych do młodzieży studiującej nie tylko w kraju, ale i poza jej granicami.

Tymczasem od wtorku, tj. 19 lutego 2013 rozpoczęliśmy naukę języka włoskiego. Dla wszystkich z nas to pierwszy kontakt z tym językiem, ale wierzymy, że nie tylko uda nam się powitać naszych gości w ich rodzimym języku, ale również prowadzić krótkie konwersacje (no, może nie od razu na tematy polityczne czy naukowe, ale każda rozmowa sprawi nam radość), wszak kontakt z native speakerami jest najlepszym sposobem na doskonalenie umiejętności językowych, nieprawdaż? I choć Włosi zaczęli uczyć się języka polskiego, mamy nadzieję, że nasze „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” nie odstraszy i nie zniechęci ich do naszego języka.

Zgodnie z założeniami projektu, w kwietniu (w dniach 21-30) 2013 odbędzie się 10-cio dniowa wizyta partnerów włoskich w naszym mieście. Szczegółowy program pobytu zostanie przedstawiony na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym przyjazdem. Z niecierpliwością czekamy na naszych zagranicznych gości.

2017-10-03T00:20:38+00:00 23 października 2012|Projekty edukacyjne, Wydarzenia|