TELEFON: 71 798 67 33

WYKŁAD W INSTYTUCIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

//WYKŁAD W INSTYTUCIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

WYKŁAD W INSTYTUCIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

W ramach współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej dnia 25 października trzydzieścioro naszych uczniów wzięło udział w wykładzie profesora Marka Turnera Multimodal Communication. Profesor Mark Turner jest twórcą teorii dotyczącej powstania zaawansowanych operacji kognitywnych odróżniających człowieka od innych gatunków, dzięki której trafił do podręczników akademickich oraz encyklopedii. Jest autorem siedmiu szeroko cytowanych monografii i współautorem pięciu innych, m.in. The Origin of Ideas: Blending, Creativity, and the Human Spark w której stawia śmiałe hipotezy dotyczące źródeł typowej dla gatunku homo sapiens zdolności tworzenia nowych idei. Głównym celem wykładu było zapoznanie młodzieży z silną korelacją jaka istnieje między doświadczeniem jakie zdobywamy w życiu a rozumieniem języka zarówno ojczystego jak i obcego. Pozytywne opinie uczestników po wykładzie, świadczą o dużym zainteresowaniu problemem oraz satysfakcji z udziału w spotkaniu z interesującym amerykańskim naukowcem.
Zapraszamy serdecznie na kolejne wykłady.

Małgorzata Połch

2017-10-03T00:20:24+00:00 28 października 2016|Wydarzenia|