TELEFON: 71 798 67 33

Wyniki konkursu na najlepszy przekład poetycki

/, Wydarzenia/Wyniki konkursu na najlepszy przekład poetycki

Wyniki konkursu na najlepszy przekład poetycki

… wierszy dr Piotra Zazuli „Kazanie o świetle” i Franka O’Hary „Ave Maria”

Mamy zaszczyt ogłosić, że w tegorocznej edycji Konkursu na Najlepszy Przekład Poetycki zorganizowany prze Instytut Filologii Angielskiej we Wrocławiu, komisja w skład której wchodzili dr Piotr Zazula i dr Edward Szynal, wyróżniła prace naszych dwóch uczennic: Okasny Płotnickiej-Chudyk z klasy 3F oraz Alicji Zawadzkiej z klasy 2E.

Poniżej zamieszczamy wiersze, które należało przetłumaczyć oraz wyróżnione przekłady. Mamy nadzieję, że sukcesy naszych uczennic zachęcą kolejne osoby do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

M. Połch

wiersze do tłumaczenia

Piotr Zazula
Kazanie o świetle

A kiedy światło rzeki przeniknie nas
tak że zobaczymy je nagle
z niezwykłą ostrością
za błoną okna, pomiędzy drzewami
jak morelowym blaskiem wypełnia
każdą porę miasta

kiedy odbite w maskach samochodów
i kopułach świątyń
zatańczy
na cynowej tacy żebraka
i złotym zębie księdza

czy starczy nam silnej woli
żeby jak Nazareńczyk
mimo wszystko
zapłakać?

bo tyle cierpliwości
skupionej w jednym miejscu
robi wrażenie

sosny nad Odrą skrzypią ruchomą przestrogą
portowych masztów

brakuje tylko śladów saren i zajęcy
żeby się krzyżowały na śniegu
jak proste argumenty
za Mądrym Stwórcą
(gdyby żyły tu rysie
to spadałyby na karki ofiar
po idealnym łuku)

potem spacer nad oblodzoną rzeką
pomiędzy drzewami:
zszywanie wielkiej rany
dratwą oddechu

Ave Maria
Frank O’Hara

Mothers of America
let your kids go to the movies!
get them out of the house so they won't know what you're up to
it's true that fresh air is good for the body
but what about the soul
that grows in darkness, embossed by silvery images
and when you grow old as grow old you must
they won't hate you
they won't criticize you they won't know
they'll be in some glamorous country
they first saw on a Saturday afternoon or playing hookey
they may even be grateful to you
for their first sexual experience
which only cost you a quarter
and didn't upset the peaceful home
they will know where candy bars come from
and gratuitous bags of popcorn
as gratuitous as leaving the movie before it's over
with a pleasant stranger whose apartment is in the Heaven on Earth Bldg
near the Williamsburg Bridge
oh mothers you will have made the little tykes
so happy because if nobody does pick them up in the movies
they won't know the difference
and if somebody does it'll be sheer gravy
and they'll have been truly entertained either way
instead of hanging around the yard
or up in their room
hating you
prematurely since you won't have done anything horribly mean yet
except keeping them from the darker joys
it's unforgivable the latter
so don't blame me if you won't take this advice
and the family breaks up
and your children grow old and blind in front of a TV set
seeing
movies you wouldn't let them see when they were young

„A sermon about light”
Piotr Zazula

Whilst the river's light percolates us through
and all of a sudden we will see it
with unexpected sharpness
behind the window's membrane, amidst the trees
as it fills the city pores
with an apricot glow

When what reflected in bonnets and temple domes
will dance
on the beggar's tin tray
and the priest's golden tooth

Will our willpower be enough
just to cry like the Nazarene
despite it all?

As it is impressive
that much of patience
concentrated in a single place

Pines by the Oder creak
with a motionless warning
of the harbour masts

But it lacks the hare and deer's tracks
to cross over the snow
as simple arguments
for the Wise Maker
(if lynxes have lived in here, 
they would have fallen on the victims' napes
by a perfect arc)

Later a walk by the ice-covered river
amidst the trees:
stiching up an enourmous wound
with a breath's waxend

„Ave Maria”
Frank O’hara

Matki Ameryki
pozwólcie swym dzieciom chadzać do kin!
Pozbądźcie się ich z domu nie będą wiedzieć co zamierzacie
Świeże powietrze prawdziwie jest najlepszym dla ciała
ale co z duszą
Co żyje w mroku, wytłoczona srebrzystymi obrazami
I kiedy już zestarzejecie się jak zestarzeć się musicie
nie obarczą was nienawiścią
nie potępią nie będą wiedzieli
żyjąc w którymś z olśniewających krajów
które pierwszy raz ujrzeli sobotnim popołudniem lub na wagarach
może nawet będą wam wdzięczni
za pierwsze doświadczenia seksualne
które kosztowało was jedynie ćwiartkę
i nie zachwiało spokojem waszego domu
Nagle stanie się im znane pochodzenie tych wszystkich łakoci	
i popcornu
Tak nieuzasadnionego jak wymykanie się z kina przed końcem seansu
z miłym nieznajomym mieszkającym na Heaven w Earth Bldg
tuż obok Williamsburskiego mostu
och, drogie matki, uczyniłybyście te małe berbecie
tak szczęśliwymi bo przecież gdyby nikt nie odebrał ich z kina
to nie zwróciłyby uwagi
gdyby jednak ktoś się o to pokusił broń Boże
tak czy tak byłyby przecież zadowolone
siedząc na podwórku
czy w swoim pokoju
nienawidząc was
przedwcześnie w końcu nie zrobiłyście jeszcze niczego strasznego
nie licząc trzymania ich z dala od wątpliwych rozrywek
to ostatnie niewybaczalne
nie wińcie mnie więc jeśli nie skorzystacie z tej rady
a rodzina się rozpadnie
dzieci zestarzeją się mętnym wzrokiem spoglądając na ekran telewizora
oglądając w końcu
filmy dla nich zakazane w dzieciństwie

Ave Maria
Frank O’Hara

Rodzicielki Ameryki 
pozwólcie swoim dzieciom iść do kina!
wypuście je z domu w ten sposób nie będą wiedziały co zamierzacie zrobić
prawdą jest iż świeże powietrze jest dobre dla ciała
ale co z duszą
która rośnie w ciemności, wykuta przez srebrzyste figury
i kiedy będziecie starzy tak jak starzy musicie być
nie będą was nienawidzić
nie będą was krytykować nie będą wiedzieć
będą w jakiejś uroczej wsi
zobaczeni najpierw w sobotnie popołudnie albo w czasie gry w hokeja
że mogą być wam nawet wdzięczni
za ich pierwszy raz
który was kosztował tylko ćwierć dolara
I nie zburzył domowego spokoju
Oni będą wiedzieć skąd się biorą słodkie łakocie
I darmowe paczki popcornu
tak samo darmowe jak opuszczenie kina przed zakończeniem seansu
z sympatycznym nieznajomym którego apartament jest w Raju na Ziemi
blisko Mostu Williamsburg
och rodzicielki będziecie musiały począć małych urwisów
tak szczęśliwe, ponieważ jeśli nikt nie poderwie ich w kinie
nie zauważą różnicy
a jeśli komuś się uda będzie to czysty zysk
Tak czy owak oni będą szczerze rozbawieni
zamiast snuć się po podwórku
albo swoim pokoju
nienawidząc was
na zaś albowiem nie zrobiłyście jeszcze nic potwornie podłego
poza trzymaniem ich z dala od mroczniejszych uciech
to drugie jest niewybaczalne
dlatego nie wińcie mnie jeśli nie posłuchacie tej rady
I rodzina się rozsypie
a wasze dzieci wyrosną stare i ślepe przed telewizorem
oglądając
filmy których nie pozwoliłyście im oglądać kiedy byli młodzi.

Piotr Zazula
Homily about Light

And when the light of the river pierces us
So we would see it suddenly
with an extraordinary sharpness
behind the windows' membrane, between the trees
as it fills every season of town
with an apricot glow
when reflected in car's masks
and domes of temples
it dances
on the beggar's tin tray
on the priest's golden tooth

Whether there would be enough strong will
that like a Nazarene
despite everything
cry?

because this much patience
stored in one place
makes an impression

pines beneath Oder creak motile warning
for harbor's masts

only hares' and roes' traces are missing
to cross on the snow
like simple arguments
for Wise Creator
(if lynxes were living here
they would fall on victims necks
by a perfect curve)

later stroll above the icy river
between trees
mending enormous wound
by the thread of breath.
2017-10-03T00:20:37+00:00 19 marca 2013|Konkursy, Wydarzenia|