TELEFON: 71 798 67 33

Zajęcia wspomagające

//Zajęcia wspomagające

Zajęcia wspomagające

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Dyrektor szkoły informuje, że realizowane będą zajęcia wspomagające z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemii.

10 września br. zostanie podany harmonogram zajęć wraz z nazwiskami nauczycieli prowadzących zajęcia.

Warunkiem udziału w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów jest złożenie, w terminie do 15 września br., pisemnej deklaracji uczestnictwa. Deklaracje mogą składać rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni, nauczycielowi prowadzącemu wybrane zajęcia.

DEKLARACJA

(Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie deklaracji osobno na każdy przedmiot.)

2021-09-03T11:15:33+00:00 2 września 2021|Wydarzenia|