TELEFON: 71 798 67 33

Monthly Archives: Wrzesień 2021

XXIV Dolnośląski Festiwal Nauki

„Czwórka” gościła Dolnośląski Festiwal Nauki, w ramach którego odbyły się zdalne spotkania z wykładowcami z Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Wojsk Lądowych. W ramach zajęć „Savoir-vivre w szkole i poza szkołą” prowadzonych przez panią dr Anetę Kazanecką, z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych, uczniowie klas 2a+ i 2e+ zapoznali się z zasadami dobrego wychowania. Dowiedzieli się m.in. jak powinni zachowywać się w teatrze, na lekcji, czy na spotkaniu towarzyskim, a także jaki strój obowiązuje na studniówce. Dodatkowo panowie otrzymali [...]

Zagłosuj na Oławskie – Wrocławski Budżet Obywatelski

Wspieramy „zielone” projekty nieformalnej grupy mieszkańców osiedla Przedmieście Oławskie we Wrocławiu, która zawiązała się, aby działać oddolnie i wpływać na rewitalizację tej części miasta. Zaplanowane projekty dotyczą bliskiego sąsiedztwa naszej szkoły. Wyzwań i problemów na Przedmieściu Oławskim jest ogrom. Mieszkańcom przeszkadza brak zieleni i bardzo zaniedbane podwórka. Postanowili zgłosić do realizacji w ramach WBO dwa projekty związane z naszym osiedlem: Rewitalizacji placu Trójkątnego przy zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej Budowy dwóch parków kieszonkowych przy łączniku ul. Świstackiego i [...]

2021-09-23T08:32:07+00:00 21 września 2021|Wydarzenia|

Uczniowie Czwórki czytają MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ

 W pierwszym tygodniu września trzecioklasiści z Czwórki włączyli się w NARODOWE CZYTANIE słynnego dramatu Zapolskiej. Na początek chętni uczniowie z klas III A i III B podczas lekcji polskiego przeczytali z podziałem na role wybrane fragmenty młodopolskiej tragifarsy. Prezentacje zainspirowały młodzież do dyskusji o zasadach moralnych, postawach, których uczy dom rodzinny, naiwności i arogancji, a także dawnej i współczesnej kołtunerii.   Głośne czytanie Zapolskiej będzie trwało w naszym liceum przez cały wrzesień. W najbliższym czasie najlepsi interpretatorzy „Moralności pani Dulskiej” [...]

2021-09-13T19:13:52+00:00 13 września 2021|Wydarzenia|

Rok szkolny 2021/2022 czas zacząć

W "Czwórce" początek roku miał uroczystą, acz skromną oprawę. Pani Dyrektor Małgorzata Górny, wychowawcy klas pierwszych oraz pozostali nauczyciele spotkali się w auli z pierwszoklasistami. Spotkaniu z wychowawcami, nowymi koleżankami i kolegami towarzyszyły duże emocje. Uczniowie starszych klas spotkali się z wychowawcami w klasach i ... koniec wakacji stał się faktem. Życzmy sobie wzajemnie pomyślnego, satysfakcjonującego Nowego Roku Szkolnego 2021/2022.

2021-09-03T10:23:25+00:00 3 września 2021|Wydarzenia|

Zajęcia wspomagające

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie Dyrektor szkoły informuje, że realizowane będą zajęcia wspomagające z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemii. 10 września br. zostanie podany harmonogram zajęć wraz z nazwiskami nauczycieli prowadzących zajęcia. Warunkiem udziału w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów jest złożenie, w terminie do 15 września br., pisemnej deklaracji uczestnictwa. Deklaracje mogą składać rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni, nauczycielowi prowadzącemu wybrane zajęcia. DEKLARACJA (Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie [...]

2021-09-03T11:15:33+00:00 2 września 2021|Wydarzenia|